C# 9.0 wspierany przez LINQPad

Ostateczna data premiery nowej wersji języka C# nie jest jeszcze znana, a już można testować wybrane zmiany w aplikacji LINQPad. Wersja 6-Beta, która udostępnia opisywaną funkcjonalność jest dostępna pod poniższym adresem https://www.linqpad.net/linqpad6.aspx#beta . Domyślnie aplikacja nie pozwala używać nowych funkcjonalności języka. Aby to zmienić należy wykonać następujące kroki: Uruchomić LINQPad 6 Beta. Wybrać opcje „Edit” z górnego menu. Przejść do zakładki „Query”. Zaznaczyć opcję „Use Roslyn Daily Build […]

C# 9.0 a zwięzłość kodu

Częstotliwość wydawania kolejnych wersji języka C# zdecydowanie wzrosła w ostatniej dekadzie. Kurz po opublikowaniu wersji 8.0 jeszcze nie opadł, a prace nad kolejną wersją już się zaczęły. Oficjalne repozytorium github języka C# zawiera listę funkcjonalności, które potencjalnie mogą zostać dodane do nowej wersji języka. Bazując na informacjach z wyżej wymienionej strony, nowa wersja ma się pojawić pierwszego stycznia […]