C# 9.0 a zwięzłość kodu

Częstotliwość wydawania kolejnych wersji języka C# zdecydowanie wzrosła w ostatniej dekadzie. Kurz po opublikowaniu wersji 8.0 jeszcze nie opadł, a prace nad kolejną wersją już się zaczęły. Oficjalne repozytorium github języka C# zawiera listę funkcjonalności, które potencjalnie mogą zostać dodane do nowej wersji języka. Bazując na informacjach z wyżej wymienionej strony, nowa wersja ma się pojawić pierwszego stycznia […]